Martin Pakledinaz

 
MARTIN PAKLEDINAZ "KISS ME KATE" Petruchio, Signed print 42/60 MARTIN PAKLEDINAZ "KISS ME KATE" Petruchio, Signed print 47/60
MARTIN PAKLEDINAZ "KISS ME KATE" Petruchio, Signed print 42/60MARTIN PAKLEDINAZ "KISS ME KATE" Petruchio, Signed print 47/60

PETRUCHIO (BRIAN STOKES MITCHELL) from KISS ME, KATE. 

PETRUCHIO (BRIAN STOKES MITCHELL) from KISS ME, KATE.

$400.00

$400.00

MARTIN PAKLEDINAZ "KISS ME KATE" Petruchio, Signed print 50/60
MARTIN PAKLEDINAZ "KISS ME KATE" Petruchio, Signed print 50/60

PETRUCHIO (BRIAN STOKES MITCHELL) from KISS ME, KATE

$400.00